รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ ชมมโหรสพ ระหว่างวันที่ 22-28 พ.ค.นี้

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงภาพรวมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยงานต่างๆได้อำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะประชาชนจากต่างจังหวัดที่กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการเดินทางให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย ประหนึ่งเป็นแขกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งตอนนี้ได้เดินทางกลับถึงภูมิลำเนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

พลเอกอนุพงษ์ ระบุว่า หลังจากนี้จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งรัฐบาลจะดำเนินการตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องขุดลอกคูคลองสาธารณะ ตกแต่งสวนหย่อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม

ในส่วนของมหรสพสมโภชงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ท้องสนามหลวง ดำเนินการโดยกระทรวงวัฒนธรรม เริ่มตั้งวันที่ 22 ถึง 28 พฤษภาคมนี้ จึงขอเชิญชวนมาร่วมชมการแสดงต่างๆที่เป็นศิลปวัฒนธรรมของไทย ซึ่งในต่างจังหวัดก็มีการกิจกรรมคู่ขนานเช่นกัน โดยจะประชาสัมพันธ์ วัน เวลา สถานที่ในการจัดงานเพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ต่อไป

"พล.อ.อนุพงษ์" ระบุ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกผ่านไปด้วยความเรียบร้อย