นายกรัฐมนตรี ปราศรัยส่งกำลังใจให้แก่ผู้ใช้แรงงาน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยย้ำว่า รัฐบาลมีเป้าหมายพัฒนาคุณชีวิตให้แก่ผู้ใช้แรงงานทุกกลุ่มอาชีพ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปราศรัยเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยย้ำว่า รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของแรงงาน และมีเป้าหมายพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ใช้แรงงานทุกกลุ่มอาชีพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเท่าเทียม โดยใช้ไกการดำเนินงานในรูปแบบประชารัฐ

เพื่อสร้างโอกาส อาชีพ และรายได้ที่มั่นคงให้แก่แรงงานในตลาดแรงงาน และแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย รวมถึงยกระดับคุณภาพ ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะฝีมือในสาขาต่าง ๆ เพื่อรองรับตลาดแรงงานทั่วโลก

นายกรัฐมนตรี ยังขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน และผู้ใช้แรงงานที่ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ส่งผลให้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา จัดลำดับสถานะในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทย ขึ้นมาอยู่ในระดับ Tier 2 เมื่อปีที่แล้ว และได้รับการปลดสถานะใบเหลืองการทำประมงผิดกฎหมายจากสหภาพยุโรปได้สำเร็จ ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ซึ่งในช่วงเช้าวันนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไปเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง โดยมีผู้ใช้แรงงานนับพันคนเข้าร่วมกิจกรรม ขณะที่นายทวี เตชะธีราวัฒน์ ประธานสภาองค์การลูกจ้างสมาพันธ์แรงงานแห่งประเทศไทย เตรียมยื่น 10 ข้อเสนอเรียกร้อง ให้รัฐบาล ช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้แรงงาน ทั้งเรื่องการจ้างงาน การเกษียณอายุงาน สวัสดิการ กฎหมายรองรับผู้ใช้แรงงาน

พลเอกประยุทธ์ กล่าวว่า ผู้ใช้แรงงานถือเป็นบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ในทุกๆด้าน ซึ่งรัฐบาลรับข้อเสนอ 10 ข้อ ไปพิจารณาแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้แรงงาน ยืนยันว่าที่ผ่านมารัฐบาลพยายามลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นกับคนทุกกลุ่ม ด้วยการออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย ยืนยันว่าสิ่งที่ทำมาตลอด 5 ปีจะถูกสานต่อในรัฐบาลชุดใหม่ ที่คาดว่าจะได้เห็นหน้าค่าตาในเดือนมิถุนายนนี้

"นายกฯ" ให้กำลังใจผู้ใช้แรงงาน ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมแก้ปัญหาค้ามนุษย์