ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการพยุงเศรษฐกิจกลางปี 62 วงเงิน 13,200 ล้านบาท ช่วยผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร ผู้พิการ พร้อมลดหย่อยภาษีผู้ที่ซื้อบ้านหลังแรกถึงสิ้นปี

วันที่ 30 เม.ย. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ว่า ที่ประชุม ครม. อนุมัติมาตรการพยุงเศรษฐกิจกลางปี 2562 วงเงิน 13,200 ล้านบาท ประกอบด้วยมาตรการการเพิ่มเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับคน 4 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มผู้ปกครองที่มีลูกหลานกำลังเรียนจะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 500 บาท ต่อบุตร 1 คน เพื่อซื้อชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน

2.กลุ่มเกษตรกรที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะได้รับเงินคนละ 1,000 บาท เพื่อนำไปซื้อปุ๋ยไว้ใช้ทำการเกษตร ซึ่งเป็นการจ่ายครั้งเดียว ครอบคลุมเกษตรกรประมาณ 4.1 ล้านคน

3.กลุ่มผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนไว้ และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ย. 2562 และ 4.กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5 ล้านคน จะได้รับเงินไปใช้ซื้อของผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐคนละ 500 บาท ในเดือน พ.ค.-มิ.ย 2562

นอกจากนี้ยังมีมาตรการทางภาษี ทั้งการกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยให้ลดหย่อนภาษีแก่ผู้ที่ซื้อบ้านหลังแรกที่มีราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท ไปจนถึงสิ้นปี 2562 วงเงินลดหย่อนไม่เกิน 100,000 บาท มาตรการภาษีลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทั่วไทย วงเงินหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาทในเมืองหลัก และเมืองรองไม่เกิน 20,000 บาท

พร้อมกันนี้ยังมีมาตรการเพื่อสนับสนุนการศึกษาและกีฬา ไม่เกิน 15,000 บาท ไม่รวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมาตรการทั้งหมดเชื่อว่าจะผลักดันให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.9 ในปี 2562 จากเดิมที่ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเคยคาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 3.8