กลุ่มการเมืองภาคประชาชน ขอให้ กกต. ระงับการประกาศรับรองผลการเลือตั้ง ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ทั้งหมด เพราะหากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคมีความผิด จะส่งผลต่อการรับรองการเป็นผู้สมัครของทั้งพรรคด้วย

นายสุรวัชร สังขฤกษ์ กลุ่มการเมืองภาคประชาชน ยื่นหนังสือถึงประธานกกต. เพื่อขอให้ระงับการรับรองผลการเลือกตั้งว่าที่ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ทั้งหมด ซึ่งอาจจะเข้าข่ายเป็นโมฆะ เนื่องจาก กกต.มีมติแจ้งข้อกล่าวหานายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กรณีถือหุ้นซึ่งเข้าลักษณะต้องห้ามเป็นผู้สมัครส.ส. ซึ่งมีความผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98 วรรคสาม

ดังนั้น ถือว่า การเลือกตั้งของพรรคอนาคตใหม่ทั้งหมดโมฆะ เพราะนายธนาธรเป็นผู้ออกหนังสือรับรอง ในนามหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ให้กับผู้สมัครของพรรค ซึ่งมีความผิดทั้งในนามหัวหน้าพรรค และนิติบุคคล ซึ่งถือเป็นเอกสารเท็จ เพราะนายธนาธร ขาดคุณสมบัติ

นายสุรวัชร กล่าวว่า ขอให้กกต.ดำเนินการตรวจสอบ และส่งคำร้องยุบพรรคอนาคตใหม่ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมส่งคำร้องไปยังศาลฎีกา ให้ดำเนินคดีอาญากับหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ รวมถึงคณะกรรมการบริหารพรรคด้วย

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า วันพรุ่งนี้(26เม.ย.)จะเข้าไปให้ถ้อยคำเพิ่มเติม กรณีที่ร้องเรียนว่าการถือครองหุ้นบริษัท วี-ลัคมีเดีย จำกัด ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ๆ ซึ่งสมาคมฯได้ยื่นร้องเรียนต่อ กกต.และส่งเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมไปแล้ว 3 ครั้ง โดยเป็นการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการช่วยตรวจสอบสำนวน กกต.

เชื่อว่า หาก กกต.ชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน และฟังข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนแล้ว จะต้องยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ให้เพิกถอนสิทธิการสมัครรับเลือกตั้งของนายธนาธรต่อไป เพราะศาลฎีกาได้เคยมีคำสั่งในลักษณะที่ใกล้เคียงข้อพิพาทนี้ไว้แล้ว

"คดีธนาธร" พ่นพิษ ยื่นคัดค้านประกาศรับรองว่าที่ ส.ส.อนาคตใหม่