ศาลรัฐธรรมนูญเตรียมนัดประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะรับ หรือไม่รับ คำร้องของ กกต. ที่ขอให้วินิจฉัยสูตรคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ ในช่วงบ่ายวันนี้

วันที่ 24 เม.ย. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญ เตรียมนัดประชุมในเวลา 13.30 น. เพื่อพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ขอให้วินิจฉัยว่า สูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนั้นขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. หรือไม่

เนื่องจากได้มีการจัดสรร ส.ส. ให้กับพรรคการเมืองที่ได้คะแนน​ไม่ถึงค่าเฉลี่ยต่อ ส.ส. 1 คน โดยคำร้องดังกล่าว กกต. ได้ชี้แจงเรื่องของกรอบเวลาที่ กกต. กำหนดไว้ว่าจะประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการร้อยละ 95 ในวันที่ 9 พ.ค. นี้ด้วย เพื่อขอให้ศาลเร่งพิจารณาให้ทันตามกรอบเวลานั้น

นอกจากนี้ กลุ่มสามัคคีสร้างชาติ ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ 21 พรรคการเมือง ได้ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์แจกลูกโป่งสีเหลือง ที่มีรูปนกพิราบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ขอเสรีภาพจำนวน 68 ลูก เพื่อให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกิดความสงบเรียบร้อย และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

โดย พล.อ.อนันตร์ บุญรำไพ หัวหน้าพรรคพลังศรัทธา กล่าวว่า กลุ่มสามัคคีสร้างชาติขอแสดงเจตนารมณ์ในการทำหน้าที่พสกนิกรไทย ที่มีความสำนึกในความจงรักภักดี และน้อมนำความสามัคคีมาสร้างชาติเพื่อให้เกิดความสงบสุขของประเทศชาติ ซึ่งสถานการณ์การเมืองในขนาดนี้อยู่ในช่วงรอยต่อของการเลือกตั้งที่มีกระบวนการต่างๆ ของหลายองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการต่างๆ ได้ดำเนินการให้เกิดความสงบเรียบร้อยถูกต้อง และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย จะต้องไม่ทำให้เกิดปัญหาอันจะนำไปสู่ความแตกแยกความสามัคคีของคนในชาติเพิ่มไปมากกว่านี้ กลุ่มสามัคคีสร้างชาติจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาประเทศชาติออกจากวิกฤติความขัดแย้ง และขอเรียกร้องให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ทำหน้าที่ด้วยความสำนึกรับผิดชอบและตามกฏหมายให้ดีที่สุด