กกต.มีมติแจ้งข้อกล่าวหานายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ หลังคณะกรรมการสืบสวนมีหลักฐานเชื่อว่าถือครองหุ้นสื่อ ให้ชี้แจงใน 7 วันหลังได้รับหนังสือแจ้ง

นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงผลการประชุม กกต. ว่าที่ประชุมมีมติเห็นตามคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนคำร้องกรณีมีลักษณะต้องห้ามใช้สิทธิ์สมัคครรับเลือกตั้ง เนื่องจากถือครองหุ้นในบริษัทผลิตสื่อ ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีหลักฐานเชื่อได้ว่านายธนาธร ถือครองหุ้นในบริษัทวีลัคมีเดีย จำนวน 675,000 หุ้น จึงมีมติแจ้งข้อกล่าวหานายธนาธร โดยให้เลขาธิการ กกต.เป็นผู้แจ้ง และรับฟังพยานหลักฐานแทน อย่างไรก็ตามนายธนาธร มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ถ้อยคำ หรือ จะส่งเป็นเอกสารชี้แจง หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าร่วมฟังคำชี้แจงได้ภายในเวลา 7 วันนับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งข้อกล่าว

 "กกต." แจ้งข้อกล่าวหา "ธนาธร" ให้ชี้แจงภายใน 7 วัน