พรรคการเมืองขนาดเล็กรวมตัว เสนอ กกต.ประสานทุกพรรคร่วมใจตั้งรัฐบาลสามัคคีสร้างชาติ ผ่าทางตันประเทศ พร้อมเสนอ ให้ ส.ส. และ ส.ว. ร่วมกันยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน และจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน 1 ปี

กลุ่มรวมพลังพรรคการเมือง ซึ่งเป็นการรวมตัวของพรรคการเมืองขนาดเล็ก 6 พรรค นำโดย เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เสนอให้ทุกพรรคร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลสามัคคีสร้างชาติ แก้ปัญหาวิกฤตการเมืองไทยสืบเนื่องมาจากว่าหลังการเลือกตั้งกว่า 1 เดือนแล้วแต่กกต. ยังไม่สามารถที่จะประกาศผลการเลือกตั้งได้ ซึ่งเป็นความบกพร่องของรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกไม่ชัดเจน จึงทำให้การจัดตั้งรัฐบาลยังไม่สามารถทำได้ โดยรัฐบาลดังกล่าวจะต้องนำนโยบายของพรรคการเมืองที่เสนอต่อประชาชน มารวมกันเป็นนโยบายแห่งชาติ และหากพรรคการเมืองใดไม่เข้าร่วมเป็นรัฐบาลก็ให้ทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านในการตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์

พร้อม เสนอให้ ส.ส. ที่มาจากการเลือกตั้ง และส.ว. ที่มาจากการสรรหาแต่งตั้ง เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ร่วมกันทำหน้าที่สภาสามัคคีสร้างชาติ และทำหน้าที่เป็นสภายกร่างรัฐธรรมนูญควบคู่กันไปดวย ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน และให้เกิดการเลือกตั้งใหม่ภายใน 1 ปี

นอกจากนี้ ทางกลุ่มยังเสนอสูตรการคำนวณ ส.ส.แบบใหม่ที่เป็นธรรม โดยขั้นแรกของ ในการหาค่าเฉลี่ยต่อ ส.ส. 1 คน จะต้องไม่นำคะแนนของพรรคเพื่อไทยและจำนวน ส.ส.ที่พรรคเพื่อไทยได้มาร่วมคำนวณด้วย ซึ่งสูตรนี้จะทำให้มีพรรคการเมืองได้ส.ส. ทั้งสิ้นจำนวน 37 พรรค

 "พรรคเล็ก"เคลื่อนไหวขอตั้งรัฐบาลสามัคคีสร้างชาติ"