รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยันให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ขณะที่การปรับราคาค่าจ้าง เร่งพิจารณาแต่ต้องดูปัญหาและสภาพเศรษฐกิจให้ชัดเจน

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุ การจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ว่า กำหนดจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2562

กระทรวงแรงงานจะเน้นคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานได้แก้ไขปัญหาการปฏิบัติต่อผู้ใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จนได้รับการปรับอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์จาก Tier 2 Watch List เป็น Tier 2 ได้รับการปลดใบเหลืองจาก EU และได้รับการจัดอันดับ ด้านการจัดการการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายในระดับที่มีความสำเร็จมากซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องกัน

ส่วนข้อเรียกร้องเรื่องการขอปรับฐานค่าจ้าง นั้น ในวันนี้จะมีการประชุมอนุคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง โดยนำปัญหาในบางข้อมาพิจารณา เนื่องจากต้องประมวลข้อมูลจากสภาพเศรษฐกิจทั้งของประเทศและของโลก

ซึ่งพบว่าสภาพเศรษฐกิจยังมีความผันแปร ซึ่งหากเร่งสรุปอัตราการเพิ่มค่าจ้างอาจเกิดผลกระทบภายหลังได้ จึงขอให้ประชาชนเข้าใจ เพราะทางกระทรวงเร่งพิจารณาแต่ต้องตรวจสอบให้รัดกุม เนื่องจากมีขั้นตอนในการดำเนินการ

รมว.แรงงานยันยกระดับคุณภาพชีวิต ให้สอดคล้องกับศก.