พรรคอนาคตใหม่นำหลักฐานชี้แจงต่อสื่อมวลชนกรณีการโอนหุ้นบริษัทสื่อของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ยืนยันทำถูกต้องตามกฎหมาย และสมบูรณ์ก่อนสมัครรับเลือกตั้ง วอนอย่าพยายามสร้างภาพปิศาจให้พรรคอนาคตใหม่

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงชี้แจงการโอนหุ้นของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค และภรรยา ที่เป็นประเด็นร้อนว่าจะขาดคุณสมบัติการเป็นผู้สมัคร ส.ส. และจะมีผลต่อการได้เป็น ส.ส.หรือไม่ โดยได้นำชาร์ตลำดับขั้นตอนมาอธิบายการโอนหุ้นบริษัทวีลัค มีเดีย จำกัด ว่านายธนาธร และภรรยา ได้โอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2562 ไปให้นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งเป็นคุณแม่ เพราะต้องการเข้าสู่การเลือกตั้ง อีกทั้งบริษัทกำลังจะปิดตัวลง โดยมีหลักฐานทั้งใบหุ้นที่แสดงว่าโอนจริง เช็คขีดคร่อมยืนยันการโอนค่าหุ้น ลงสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ประกอบกับยกกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 1129 วรรค 2 ว่าการโอนหุ้นมีผลสมบูรณ์ เมื่อทำเป็นหนังสือ และมีการลงนามระหว่างผู้โอน ผู้รับโอน พร้อมมีพยาน และหมายเลขหุ้นกำกับ ถือว่าการโอนมีผลสมบูรณ์ทางกฎหมายเรียบร้อยแล้ว

พร้อมชี้แจงประเด็นข้อโต้แย้ง เช่นการโอนหุ้นวันที่ 8 มกราคม แต่นายธนาธรอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ ว่านายธนาธรได้เดินทางกลับมากรุงเทพในช่วงบ่ายเพื่อจัดการเรื่องหุ้น ก่อนที่เช้าวันที่ 9 เดินทางต่อไปนครศรีธรรมราช ซึ่งมีหลักฐานทั้งค่าทางด่วน และตั๋วเครื่องบิน

ส่วนการที่นางสมพร โอนหุ้นต่อให้หลานอีก 2 คน ทั้งๆที่บริษัทจะปิดกิจการ เป็นเพราะคำแนะนำจากฝ่ายบัญชี ว่าบริษัทยังมีหนี้คงค้างที่ต้องเรียกเก็บกว่า 10 ล้านบาท นางสมพรจึงอยากให้หลานทั้งสองคนได้ลองทำธุรกิจ จนเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 มีนาคม จึงมีมติให้เลิกบริษัท เพราะไม่สามารถทวงหนี้ได้ ซึ่งการที่มีรายชื่อจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าประชุมครบ ทำให้มีข้อสงสัยว่านายธนาธรประชุมด้วยหรือไม่ ยืนยันว่ามีการประชุมเพียงแค่ 4 คน ส่วนคนที่เหลือได้มอบอำนาจให้ผู้เข้าประชุมดำเนินการแทน

นายปิยบุตรยังขอให้ กกต.พิจารณาด้วยความเป็นธรรม อย่านำแค่คำร้องของผู้ร้องมาประกอบการพิจารณาเท่านั้น เพราะทุกอย่างมีหลักฐานชัดเจน และร้องขอต่อสื่อมวลชนอย่านำเสนอแต่ข้อเท็จ และพยายามสร้างภาพผิศาจให้พรรคอนาคตใหม่

"อนค."ชี้แจงการโอนหุ้นธนาธร ย้ำถูกกฎหมายทุกขั้นตอน