เรือนจำกลางขอนแก่น ทดสอบระบบเยี่ยมญาติผ่านไลน์ เพื่อให้สามารถคุยกับผู้ต้องขังได้ โดยไม่ต้องเดินทาง

วันแรกของการทดสอบระบบเยี่ยมญาติ ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ซึ่งจะให้ผู้ต้องขังภายในเรือนจำกลางขอนแก่น สามารถติดต่อสื่อสารกับญาติได้ โดยไม่ต้องเดินทางเข้าเยี่ยมแบบวิธีปัจจุบัน ถือเป็นนโยบายใหม่ ที่กรมราชทัณฑ์ คิดค้นขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับญาติ และผู้ต้องขัง

นายพนมกร พจนา ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขังเรือนจำกลางขอนแก่น เปิดเผยว่า ญาติที่จะใช้ระบบดังกล่าว ต้องนำบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านมาลงทะเบียนที่เรือนจำกลางขอนแก่นก่อน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่าจะมีสิทธิเยี่ยมกี่ครั้ง รวมถึงจะตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องขัง และญาติด้วย ใช้เวลาเพียง 1-2 วัน หากเป็นไปตามเงื่อนไข ก็จะแจ้งวัน เวลาเยี่ยม

ในการเยี่ยมแต่ละครั้ง จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งปัจจุบันเรือนจำกลางขอนแก่นมีระบบเยี่ยมผ่านไลน์เพียง 2 เครื่อง ต่อรอบเท่านั้น แต่หากอนาคตได้รับการตอบรับที่ดี จะพิจารณาเพิ่มช่องบริการ

สำหรับการเยี่ยมญาติทางไกลแบบเห็นหน้า ก่อนหน้านี้กรมราชทัณฑ์ เคยใช้ระบบวิดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ แต่ระบบขัดข้องบ่อย จึงยุติไป แต่ปัจจุบันการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย ทันสมัย อินเทอร์เน็ตมีความเร็วสูง จึงนำกลับมาใช้อีกครั้ง โดยผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์

เรือนจำยุค4.0 ใช้การเยี่ยมญาติแชทผ่านไลน์