"วิษณุ" ปาฐกถาพิเศษ ระบุพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่ และสำคัญที่สุดของคนไทย

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ เรื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ความรู้ที่ปวงชนชาวไทยควรทราบ ซึ่งจัดโดยสถาบันพระปกเกล้าว่า ถือเป็นพระราชพิธีสำคัญที่สุดของคนไทย ต้องประกอบพระราชพิธียิ่งใหญ่ตามโบราณราชประเพณี ซึ่งจะเป็นพิธีพราหมณ์เป็นหลัก ผสมสานกับกับพิธีทางพุทธ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4

พร้อมย้ำถึงสิ่งที่ควรรู้ เช่น ความหมายของ คำว่า บรมราชาภิเษก ที่แยกมาจาก 3 คำ คือ บรม แปลว่า "ยิ่งใหญ่" - ราชา แปลว่า "พระราชา" และอภิเษก แปลว่า "รดน้ำ" ซึ่งพิธีพราหมณ์จะถือเรื่องน้ำเป็นเรื่องใหญ่มากในพิธีสำคัญ

ซึ่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ต้องทำให้ครบ 3 ขั้นตอน คือ 1.พิธีสรงมุรธาภิเษก (อาบน้ำ) 2.ถวายน้ำอภิเษก (รดน้ำ) ที่เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ผ่านการทำพิธี และ 3.สวมพระมหาพิชัยมงกุฏ (สวมมงกุฏ) เป็นหนึ่งใน 5 สิ่งของเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์

ซึ่งจะเกิดขึ้นใน 2 ชั่วโมงตามฤกษ์เวลา ของวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 10 โมงเช้า ถึง 12 นาฬิกา จะเป็นพิธีสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใหม่ จะได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการเป็นพระบาทสมเด็จพระอยู่หัว