ประธาน กกต. ยืนยัน ยังไม่แจกใบส้มแก่ผู้ชนะ ใน 66 เขตเลือกตั้งที่ถูกร้องเรียน

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระบุว่า การพิจารณาคำร้องคัดค้านการประกาศผลการเลือกตั้งของผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดใน 66 เขตเลือกตั้ง ว่าขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่มีมติให้ใบส้ม หรือสั่งเลือกตั้งใหม่แล้วตัดสิทธิ์ผู้สมัครในเขตใดเลย แต่มีมติยกคำร้องไปแล้ว 17 เรื่อง เนื่องจากมีข้อมูลและพยานหลักฐานไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม กกต.จะคำนึงถึงความถูกต้องของสำนวน บางสำนวนพิจารณาเร็วไม่ได้ ต้องพิจารณาให้รอบคอบ ต้องคำนึงถึงความเป็นธรรม เพราะเกี่ยวกับการตัดสิทธิของผู้สมัคร ต้องใช้ความรอบคอบพอสมควร ทั้งนี้จะพยายามพิจารณาให้ทันก่อนวันที่ 9 พฤษภาคม แต่ถ้าไม่เสร็จ ก็ประกาศผลการเลือกตั้งไปก่อนและค่อยพิจารณาภายหลัง

ทั้งที่ กกต.ต้องประกาศรับผองผลการเลือกตั้ง ส.ส.ให้ได้อย่างน้อย 95 เปอร์เซนต์ ภายใน 60 วันหลังการเลือกตั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้มีปัญหาการตีความรัฐธรรมนูญ ที่ระบุให้การจัดการเลือกตั้งแล้วเสร็จ 150 วันนับตั้งแต่กฎหมายเลือกตั้งมีผลบังคับใช้ ซึ่งก็คือครบวันที่ 9 พฤษภาคม จึงมีความสับสนว่าการเลือกตั้งหมายถึงแค่วันเลือกตั้งหรือรวมประกาศผลเลือกตั้งด้วย อย่างไรก็ตาม กกต.เลือกวิธีที่ไม่เสี่ยงต่อการขัดรัฐธรรมนูญโดยจะประกาศผลก่อนวันที่ 9 พฤษภาคม เพื่อให้เปิดประชุมรัฐสภาได้