คสช. เผย 2 วันสงกรานต์ ยึดรถเมาแล้วขับ 991 คัน ยึดใบขับขี่ 5,229 คน ยอดดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดพุ่ง 31,392 คน

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. เผยยอด 2 วัน สำหรับมาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ”เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 12 เมษายน 2562 พบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาท เป็น​การกระทำความผิดเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ 22,184 ครั้ง เจ้าหน้าที่ยึดไว้ 554 คัน ยึดใบขับขี่ 3,004 คน สำหรับรถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำความผิด 16,062 ครั้ง ยึดไว้ต์ 235 คัน ยึดใบขับขี่ไว้ 2,084 คน

รวม 2 วัน (11-12 เม.ย.) เจ้าหน้าที่ได้เก็บรักษารถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้แล้ว 991คัน เป็น รถจักรยานยนต์ 712 คัน และรถยนต์ 279 คัน ยึดใบขับขี่ 5,229คน และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด 31,392 คน