เทพไท ชี้หากการเมืองติดล็อคบริหารไม่ได้ เสนอทางออกรัฐบาลแห่งชาติ 2 ปี เลือกตั้งใหม่ นายกฯคนกลางต้องเป็นคนที่ทุกฝ่ายยอมรับ

ปัญหาการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะแนวโน้มที่นั่ง ส.ส.ซึ่งขั้งหลักทางการเมือง อย่างพลังประชารัฐ และทางฝั่งเพื่อไทยที่มีพันธมิตรอีก 6 พรรค ที่เสียงจะใกล้เคียงกัน ถูกตั้งคำถามว่ารัฐบาลหลังจากนี้จะมีเสถีบรภาพและทำงานต่อเนื่องหรือไม่

นายเทพไท เสนพงศ์ รักษาการรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ที่มองว่า ถ้าทุกฝ่าย ทุกพรรคการเมืองยังถือทิฐิ ไม่ยอมลดราวาศอก บ้านเมืองของเราก็จะถึงทางตัน ตกอยู่ในวังวนเดิม ถ้าจะให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะ หรือจะให้ใช้มาตรา 44 เพื่อสั่งยกเลิกการเลือกตั้งจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติ และการเลือกตั้งครั้งนี้ใช้งบประมาณจำนวนมาก นายเทพไทจึงแสดงความเห็นส่วนตัวว่าทางออกของประเทศขณะนี้ ทุกพรรคการเมือง ทุกขั้วทุกฝ่ายควรต้องถอยคนละก้าว เพื่อให้มีทางออกที่ดีที่สุดเวลานี้คือ การตั้งรัฐบาลแห่งชาติที่ทุกฝ่าย ทุกพรรคที่มีส.ส.มีส่วนร่วม โดยนายกฯต้องเป็นคนกลางที่ทุกฝ่ายให้การยอมรับ ไม่ใช่เป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองกับขั้วใดขั้วหนึ่ง ซึ่งทุกพรรคต้องร่วมลงสัตยาบรรณทางการเมืองเห็นพ้องในการตั้งรัฐบาลแห่งชาตินี้ และมีภารกิจหลัก 2 เรื่องใหญ่คือ 1.การแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชน 2.แก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 ให้มีความเป็นประชาธิปไตยตามหลักสากล

เมื่อเสร็จภารกิจหลักนี้ภายในเวลา 2 ปี ก็ให้ยุบสภาฯเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนในการกำหนดอนาคตผ่านการเลือกตั้งใหม่ หากเห็นว่าข้อเสนอนี้เป็นทางออกพรรคการเมืองทุกพรรคก็ควรหันหน้าเข้าหากันและพุดคุยกันอย่างสร้างสรรค์

"เทพไทย" เสนอทางออกรัฐบาลแห่งชาติ 2 ปี เลือกตั้งใหม่