60 องค์กรประชาสังคม-สิทธิมนุษยชน พร้อมเครือข่ายนักวิชาการฯ จี้ กกต. ถอนแจ้งความ 7 ประชาชนที่ชวนลงชื่อถอดถอน กกต. พร้อมเปิดคะแนนเลือกตั้งรายหน่วย และคำนวณจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ไม่ให้พรรคการเมืองมี ส.ส.เกินจำนวนที่พึงมี

เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมและสิทธิมนุษยชน รวมกว่า 60 องค์กรเครือข่าย พร้อมด้วยเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองนำโดย อนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินทางมาเรียกร้องที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ขอยุติการดำเนินคดีกับประชาชน และเปิดเผยผลการเลือกตั้งทุกหน่วยต่อสาธารณชนรวมถึงจะต้องคำนวณจำนวนสสแบบบัญชีรายชื่อที่เป็นธรรมและถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ

เนื่องจากที่ผ่านมา ทั้ง 2 เครือข่าย เห็นว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. มีปัญหาข้อผิดพลาด และมีเหตุให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยแก่ประชาชน โดยเฉพาะความล่าช้า และความผิดพลาดในการนับคะแนน และรายงานผลต่อสาธารณะรวมถึงคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ที่อาจขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จนนำไปสู่การรณรงค์ให้ประชาชน ร่วมกันลงชื่อถอดถอน กกต. ผ่านเว็บไซต์ change.org แต่ปรากฏว่า กกต. ได้แจ้งความดำเนินคดีกับประชาชนจำนวน 7 คน ที่เผยแพร่ส่งต่อข้อมูลการรณรงค์ในข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ซึ่งตำรวจได้ออกหมายเรียกให้รับทราบข้อกล่าวหา ในวันพรุ่งนี้

โดยเห็นว่าพฤติการณ์ และท่าทีของสำนักงาน กกต. สะท้อนว่า กกต. กำลังทำหน้าที่สวนทางกับความไว้วางใจของสังคม จึงเรียกร้องให้สำนักงาน กกต. ถอนคำร้องทุกข์ กับผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 7 คนทันที และยุติการแจ้งความต่อประชาชนอื่น ๆ ด้วย นอกจากนี้ยังเรียกร้อง กกต. ให้เปิดเผยผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง ทุกหน่วยเลือกตั้ง มิใช่ผลักภาระให้ประชาชน ไปดำเนินการขอคัดถ่ายสำเนา และเสียค่าใช้จ่ายเอง พร้อมเรียกร้องไปยัง กกต. เปิดเผยวิธีการและขั้นตอนการคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อโดยละเอียด ซึ่งทำให้เกิดข้อกังขาว่า อาจเพื่อประโยชน์ให้กับบางฝ่าย โดยเห็นว่าจะต้องไม่มีผลให้พรรคการเมือง ใดมีที่นั่ง ส.ส.เกินจำนวนที่จะพึงมี ส.ส.อย่างน้อย 1 ที่นั่ง จะต้องได้รับคะแนนจอย่างน้อย 71,065 คะแนนเสียง เป็นอัตราส่วนเดียวกันกับทุกพรรคการเมือง

ล่าสุดตรวจสอบทางเว็ปไซต์ change.org มีผู้ร่วมลงชื่อถอดถอน กกต.ชุดนี้แล้วกว่า 849,000 ซึ่งทางผู้ริเริ่มแคมเปญนี้ ได้ชวนผู้ร่วมลงชื่อไปยื่นต่อ ปปช.ใันวันพรุ่งนี้

60 องค์กร รวมตัวยื่น กกต.เลิกดำเนินคดีกับผู้เข้าชื่อถอดถอน