หลังจากมีเสียงวิจารณ์กำหนดการจ่ายเงินให้อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงินตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 แต่มาจ่ายเงินในช่วงใกล้เลือกตั้ง วันนี้รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติ

เพจไทยคู่ฟ้า ซึ่งเป็นเพจทางการของรัฐบาล เสนอข้อมูลระบุว่าวันนี้ รัฐบาลโอนเงินค่าตอบแทน (ค่าป่วยการ) ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เดือนละ 1,000 บาท ให้แก่ อสม.ทั่วประเทศ ที่มีอยู่กว่า 1,024,000 ราย โดยจะโอนเงินย้อนหลังให้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของ อสม.แบบตรงตัว และจะโอนให้ทุกวันที่ 20 ของเดือนช่วยลดขั้นตอนการจัดทำเอกสาร ทำให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้

สำหรับการจ่ายเงินค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการนี้ เป็นผลมาจากการที่รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของ อสม. และภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละเดือน เช่น ค่าเดินทางไปดูแลผู้ป่วย ค่าโทรศัพท์ติดต่อประสานงาน จึงได้อนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนจากเดือนละ 600 บาท/คน เป็นเดือนละ 1,000 บาท/คน เมื่อเดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา หลังจากไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี 2552

ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้จะช่วยสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. ให้เกิดความเข้มแข็ง ลดภาระค่าใช้จ่าย และดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

อย่างไรก็ตามการโอนเงินให้ อสม.ในช่วงนี้ถูกวิจารณ์จากฝ่ายการเมือง เช่นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ขึ้นเวทีปราศรัยเมื่อคืนนี้ในจังหวัดตรัง โดยระบุว่าเป็นเจตนาเรียกคะแนนเสียง เช่นเดียวกับพรรคการเมืองอื่นอย่างเพื่อไทย ที่วิจารณ์ประเด็นนี้ด้วยเช่นกัน 

ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พูดถึงเสียงวิจารณ์ความเหมหาะสมการจ่ายเงินในช่วงนี้ ว่าไม่ใช่เรื่องแปลก หรือผิดปกติแต่อย่างใด รวมถึงชี้แจงกรณีที่เมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางปี 2561 จำนวน 37,900 ล้านบาท เพื่อเติมเงินในกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ทำให้ถูกมองว่าเป็นการให้เพื่อเอาใจประชาชนในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง โดยระบุว่าถ้าเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำ ก็ต้องทำ ไม่มีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นช่วงใกล้เลือกตั้งหรือหลังเลือกตั้ง และการประชุมครม.เมื่อวานนี้ก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้าย ยังมีต่อไปเรื่อยๆ เช่นเดียวกับการแต่งตั้งโยกย้าย ถ้าจำเป็นก็ยังต้องทำอยู่