นายกรัฐมนตรี มีภารกิจร่วมพิธีฉลองการเสร็จสิ้นการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมกับออง ซาน ซู จี

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศ เที่ยวบินพิเศษ ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอด จังหวัดตาก

เพื่อเข้าร่วม “พิธีฉลองการเสร็จสิ้นการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย / ตองยิน แห่งที่ 2” โดยมีนางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้าร่วมในพิธีฉลองการเสร็จสิ้นการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ในครั้งนี้ด้วย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีจะได้พบหารือกับนางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมา และจะตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารด่าน Border Control Facilities (BCF) รวมถึง พบปะประชาชนที่มาร่วมพิธีฉลองฯ ด้วย

หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่จังหวัดตาก นายกรัฐมนตรีจะบินกลับมาร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ทำเนียบ ในเวลา 15 นาฬิกา

นายกฯลงพื้นที่จังหวัดตาก ฉลองสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา