พลังประชารัฐ แจง ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ไม่ใช่นโยบายประชานิยม ยันมีกลไกแก้ไขโครงสร้างเศรษฐกิจทั้งระบบ

วันที่ 15 มี.ค. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยถึงกรณีที่ทางพรรคเสนอค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ 400-425 บาท หรือวุฒิปริญญาตรีประมาณ 20,000 บาท, อาชีวะอยู่ที่ 18,000 บาท ว่า ทุกอย่างมีเหตุผล คือการปรับค่าแรงให้ทันกับค่าครองชีพซึ่งที่ผ่านมาไม่ค่อยเกิดขึ้น ขณะที่ต่างประเทศมีการปรับให้ค่าแรงดันเทียบเคียงได้กับการอัตราค่าครองชีพ ไม่ได้มีการพูดเพื่อก่อให้เกิดเงินเฟ้อ โดยพรรคจะทำให้เกิดความเหมาะสม ฉะนั้นถ้าวันนี้เชื่อกันว่าเห็นพ้องต้องกันว่าประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจให้หลุดกับดักรายได้ปานกลางจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนและผู้ใช้แรงงานโดยต้องเสียสละกันบ้างเพื่อเกื้อกูลกันให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรทางเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ ในเรื่องของความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะภาคเกษตรที่พลังประชารัฐจะต้องเข้าไปดูแล แน่นอนว่าก็จะต้องมีคำถามจากผู้ประกอบการนายจ้างว่าเราจะทำกันอย่างไรกับแนวทางนี้ จะเป็นอย่างไรหรือที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้ และทุกคนอยากขยับออกจากกับดักรายได้ปานกลางอยากมีเศรษฐกิจโตที่ยั่งยืนและใช้เทคโนโลยี ก็จะต้องมีคนที่มีทักษะที่สอดรับทั้งนี้พรรคพลังประชารัฐเสนอแนวทางในเชิงปฏิบัติที่สามารถทำได้ และจะไม่กระทบต่อผู้ประกอบการ

แต่ทั้งหมดจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ โดยทำเป็นขั้นตอน เชื่อว่าระยะยาวจะเกิดประสิทธิภาพของภาคการผลิตและการบริการซึ่งถือว่าจะทำให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ถือเป็นกุญแจในการยกระดับภาคเศรษฐกิจ

ด้านนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค ยืนยันว่า ไม่ใช่นโยบายประชานิยม แต่ต้องการเปลี่ยนโครงสร้างการแข่งขันทั้งระบบ เพื่อยกระดับการแข่งขันโดยเฉพาะ SME ให้เท่าทันกับโลกของนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

ทั้งนี้ถือเป็นนโยบายพรรคที่ใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ไม่ใช่ทำร้ายผู้ประกอบการ และเป็นนโยบายที่จะเป็นประโยชน์เพื่อต้องการเปลี่ยนผ่านการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติก็จะต้องให้ความสำคัญกับร่วมมือในการพัฒนา 2 ด้านคือด้านการลงทุนในวัฒนธรรมเทคโนโลยี และการลงทุนในคนจึงจะทำงานร่วมกันของรัฐและผู้ประกอบการเพื่อยกระดับให้ผู้ใช้แรงงานมีความสามารถสูงขึ้น