รัฐบาล เปิดตัว 'หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก' และ 'หนังสือประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก' รวมกว่า 5,000 เล่ม ให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับงานสำคัญของประเทศ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัว 'หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก'และ'หนังสือประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก' โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คณะผู้บริหาร และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายวิษณุ ระบุว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม นี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง

ทั้งนี้การเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีจะต้องผ่านการบรมราชาภิเษก เฉลิมพระปรมาภิไธยเพื่อเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถือว่าเป็นพระราชพิธีที่สำคัญยิ่ง

กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้จัดทำหนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวม 2,000 เล่ม ซึ่งหนังสือจะมีเนื้อหาที่ประกอบด้วยความเป็นมาของพระราชประเพณีลำดับขั้นตอนพระราชพิธีโดยสังเขปการเตรียมการพระราชพิธีพระราชพิธีเบื้องต้น พระราชพิธีตอนปลาย ตลอดจนข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธี และหนังสือประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งมีเนื้อหารายละเอียดขั้นตอนสถานที่ในการประกอบพระราชพิธีทั้งในพระราชพิธีเบื้องบน พระราชพิธีเบื้องกลาง และพระราชพิธีเบื้องปลาย

รวมทั้งคำศัพท์สำคัญต่างๆเป็นการเฉพาะที่เกี่ยวเนื่อง กับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 3,000 เล่ม เผยแพร่ไปยังสถานศึกษาห้องสมุด ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ โดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใดคือเว็บไซต์ www.m-culture.go.th หรือคิวอาร์โค้ดและสอบถามรายละเอียดสายด่วนวัฒนธรรมโทร 1765

รัฐบาลเปิดตัว "หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"