ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก นำกำลังพลช่วยตัดอ้อย ช่วยเกษตรกรชาวไร่ ลดการเผา ลดค่าใช้จ่าย และลดฝุ่นละออง หิมะดำ และมลพิษทางอากาศ

พลตรีเกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก จังหวัดเลย นำหัวหน้าส่วนราชการ และกำลังพล ช่วยกันตัดอ้อยสด ในไร้อ้อยของนายจิระบูรณ์ ทองโชติ อายุ 41 ปี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซำพร้าว หมู่ 2 ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย เนื้อที่ 12 ไร่ ในโครงการกองทัพบกช่วยประชาชน

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 กล่าวว่า โครงการกองทัพบกช่วยประชาชน ดำเนินการออกให้การช่วยเหลือด้านสาธารณภัย ด้านชีวิตความเป็นอยู่ที่กระทบต่อประชาชนตามฤดูกาลต่างๆ ทั้งการลงแขกดำนา เกี่ยวข้าว และด้านการเกษตร การรณรงค์ร่วมกับทางจังหวัดเลย ช่วยตัดอ้อย ที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากราคาอ้อยตกต่ำ

ด้านแรงงานที่ขาดแคลน และมีอัตราค่าแรงงานสูง ประกอบกับมีปัญหาจาการเผาอ้อยที่ทางจังหวัด จัดประชุมหาทางแก้ไขมาหลายครั้ง เพื่อป้องกัน ห้าม ลดการเผาหญ้า เผาอ้อย เผาป่าที่สร้างฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ ลดการเผาที่เกิด "หิมะดำ" ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน สร้างการสูญเสียต่อพืชไร่ ทรัพย์สินทางราชการและประชาชน

สำหรับการตัดอ้อยครั้งนี้ เป็นการนำร่อง ใช้กำลังพลทหารใหม่ โดยกำหนดเป้าหมายให้ร่วมแรงร่วมใจทุกวันเสาร์ของสัปดาห์ ช่วยเหลือชาวไร่อ้อยคนจน ที่ขาดแคลนกำลังจ้างตัดอ้อยเป็นหลัก รวมถึงครอบครัวของทหารที่ต้องไปรับราชการปะจำการทำให้ครอบครัวขาดแรงงาน ทาง มทบ. 28 จะช่วยตามกำลังขีดความสามารถ

ด้านนายจิระบูรณ์ ทองโชติ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซำพร้าว และเจ้าของไร่อ้อย บอกว่า แปลงอ้อยของตนเอง เมื่อมีฝนฟ้าดีสมบูรณ์ จะได้ 13 ตันต่อไร่ แต่ปีนี้อากาศร้อนมาก ความแห้งแล้งมาเร็วกว่าปกติ แถมราค่าตกต่ำเพียง 700 บาทต่อตัน จึงไม่มีเงินไปจ้างแรงงานมาตัด เพราะไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิต

การที่กองทัพบก ลงมาช่วยเหลือเป็นสิ่งที่ดีมาก ตนเองขอบคุณอย่างมาก ที่ช่วยลดค่าใช้จ่าย และระยะเวลาลงมาก จึงอยากเตือนเพื่อนเกษตรกรชาวไร่ทั่วไป และชาวไร่อ้อยว่า ขออย่าใช้วิธีการเผาอ้อย เพราะจะส่งผลเสียมากต่อระบบนิเวศน์ ระบบอากาศและมลพิษทางอากาศ เนื่องจากไฟจากการเผาอ้อย อาจลุกลามไปไหม้แปลงพืชอื่นๆของเพื่อนบ้านและทรัพย์สินอื่น ๆ เสียหายได้ โดยเฉพาะเป็นช่วงอากาศร้อน แห้ง ลมพัดแรง อีกด้วย

ผบ.มทบ.28 นำกำลังพลช่วยเกษตรกรตัดอ้อยสด ลดโลกร้อน