ครม. อนุมัติงบกองทุนบัตรทอง ปี 2563 จำนวน 1.91 แสนล้านบาท หรือได้เพิ่ม 3,600 บาทต่อหัว พร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์การรักษาอย่างครอบคลุม

พลโทวีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ได้อนุมัติงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1.91 ล้านบาท ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เสนอ เพิ่มจากปี 2562 จำนวน 6,500 ล้านบาท เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน และให้ประชาชนได้รับสิทธิ์การรักษาพยาบาลครอบคลุมมากขึ้น

โดยประชาชนที่ถือบัตรทอง 48.26 ล้านคน จะได้งบอัตราเหมาจ่ายรายหัว 3,600 บาทต่อหัว เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นจำนวน 173 บาท นอกจากนี้ยังเน้นการบริการครอบคลุม ทั้ง ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในกรณีดื้อยา ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง นอกจากนี้ยังเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทยมากขึ้นด้วย

นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้วันที่ 12 เมษายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน สำหรับสถานประกอบการต่าง ๆ ให้กระทรวงแรงงานเป็นผู้พิจารณา

ส่วนกรณีของหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนจะให้หัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ เป็นผู้พิจารณาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน

ครม. อนุมัติงบบัตรทองเพิ่ม ผู้ป่วยได้เพิ่ม 3,600 บาทต่อหัว