ผู้รับเหมากว่า 2 ร้อยราย ร้อ งปอท. ถูกบริษัทโทรคมนาคมชื่อดัง เบี้ยวเงิน1,200 ล้าน

ตัวแทนผู้รับหมายก่อสร้าง ในนามนิติบุคคล และบุคคลกว่า 200 คน เข้ายื่นหนังสือต่อ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสาระสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ดำเนินคดี บริษัทเอกชนด้านโทรคมนาคมชื่อดัง ที่ติดค้างค่างวด และไม่จ่ายค่าก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายระบบอินเทอเน็ต คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 1,200 ล้านบาท ทำให้ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากต้องกู้เงินมาลงทุน

ทั้งนี้ ได้มีการเชิญตัวแทนจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช มาหารือ เพื่อเจรจากับบริษัทโทรคมนาคมดังกล่าว ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มผู้รับเหมาดังกล่าว