นายศรีสุวรรณ จรรยา เข้ายื่นหนังสือกับทาง กกต. เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคไทยรักษาชาติ

วันที่ 11 ก.พ. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางไปยัง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อเข้ายื่นหนังสือกับทาง กกต. ให้วินิจฉัยว่า การเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติขัดต่อกฎหมาย และระเบียบการหาเสียงของ กกต. ข้อ 17 อันเข้าข่ายองค์ประกอบมาตา 92(2) ของ พรป.พรรคการเมือง 2560 จึงเห็นว่า กกต.ควรจะต้องนำกรณีดังกล่าวเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติต่อไป

ทั้งนี้ นายศรีสุวรรณ ได้ระบุว่า จากกรณีที่พรรคไทยรักษาชาติ ได้เสนอชื่อ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามมาตรา 88 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี หรือ ที่เรียกว่าบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในสังคมไทยว่า การเสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือไม่

และแม้ทางพรรคไทยรักษาชาติ จะยืนยันว่า ทำได้และถูกต้องตามรัฐธรรมนูญทุกประการเนื่องจากไม่มีบทกฎหมายใดห้ามไว้ และถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2561 มาตรา 89 ทุกประการนั้น แต่เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชโองการ โปรดเกล้าฯ เมื่อคืนวันที่ 8 ก.พ. ว่า มิให้ "ทูลกระหม่อมหญิง" ลงเล่นการเมือง เนื่องจากเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ ใกล้ชิดพระมหากษัตริย์ รวมทั้งขัดรัฐธรรมนูญ

ดังนั้น การเสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ โดยพรรคไทยรักษาชาติ จึงเป็นการเสนอผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือ มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 13 วรรคสอง ประกอบมาตรา 14 (2) ของ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ ยังเป็นการดำเนินการที่ละเมิดต่อข้อ 17 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561 โดยชัดแจ้ง


Cr.ฐากูร // กทม.