นายกรัฐมนตรี ย้ำ เร่งแก้ปัญหาฝุ่นละออง-สิ่งแวดล้อม อย่างรอบด้าน ครอบคลุมทุกมิติ ยึดกฎหมาย เดินหน้าพัฒนาไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า ลดมลพิษในอากาศ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ถึง วิกฤติฝุ่นละอองในปัจจุบัน ว่า เป็นเรื่องของส่วนรวม ประเทศชาติ สังคมโลก มีความรับผิดชอบร่วมกัน ประเด็นสิ่งแวดล้อมเป็นหัวข้อที่นักการเมือง นักปกครอง นักเศรษฐศาสตร์ นักพัฒนา นักวิชาการ และ ที่สำคัญ ประชาชน ควรให้ความสำคัญและลงมือแก้ไขปัญหาไปด้วยกันอย่างจริงจัง ในลักษณะบูรณาการ ด้วยกลไก “ประชารัฐ” เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม นั้น “เชื่อมโยง” กับ “สุขภาพและความเป็นอยู่” ของทุกคนทั้งโดยตรง และ โดยอ้อม แม้รัฐบาลจะสามารถแก้ปัญหาปาก-ท้อง ที่เป็นปัจจุบันได้ในระดับหนึ่ง แต่ปัญหาด้านสุขภาพ มีความสำคัญอย่างยิ่ง หลายคนอาจจะมองว่า เป็นเรื่อง ไกลตัว ไม่สนใจ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทุกภูมิภาค ไม่ใช่ สภาพอากาศที่ผันแปรรายวันตามปกติ แต่คือสภาพอากาศสุดขั้ว หนาวจัด ร้อนจัด แล้งจัด พายุถล่ม ซึ่งล้วนเป็นผลพวงหนึ่ง มาจากน้ำมือของมนุษย์ ทั่วโลก

ทั้งหมดล้วน มีส่วนเกี่ยวข้องกับ “ภาวะโลกร้อน” หรือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทุกประเทศ ต้องลงมือปฏิวัติรูปแบบทั้งเศรษฐกิจ การผลิตและการบริโภค ให้พึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลน้อยที่สุด ทุกอย่างต้องใช้เวลา เริ่มต้นแล้วก็ทำต่อๆ ไป ก็จะดีขึ้นเอง แต่ก็ขอให้ทำอย่างรวดเร็วขึ้น

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ทิ้งท้ายว่า ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในปัจจุบัน จะส่งผลกระทบต่อบุคคลทั่วไปในระยะยาว 10 ปี 20 ปีข้างหน้า แต่อาจจะส่งผลร้ายต่อสุขภาพของ กลุ่มเสี่ยง ได้โดยง่าย ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (หอบหืด ภูมิแพ้) โรคหัวใจ และ โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น

ซึ่ง แหล่งที่มาของฝุ่นละออง PM 2.5 ในกรุงเทพฯ นั้น เกิดจากไอเสียดีเซล จากการเผาชีวมวล – ขยะ รวมทั้งการเผาในไร่อ้อย – ข้าว – ข้าวโพด แต่การที่รัฐบาลจะออกมาตรการอะไรออกไป ก็ต้องเห็นใจเกษตรกร ธุรกิจเอกชน แต่ต้องคำนึงถึงส่วนรวม และ การปฏิบัติตามกฎหมาย ต้องพิจารณาให้ครบทุกมิติ และ สุดท้าย ขอนำเสนอ ส่วนหนึ่งของมาตรการระยะยาว ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ ที่กำลังเป็นทิศทางการพัฒนาของโลก ก็คือ การพัฒนาไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อ ลดมลพิษในอากาศ

นายกรัฐมนตรี ย้ำ ในรายการศาสตร์พระราชา เร่งแก้ปัญหาฝุ่นละออง-สิ่งแวดล้อม อย่างรอบด้าน