วันที่สองของปฏิบัติการแก้วิกฤตมลพิษทางอากาศในพื้นที่ถนนกาญจนาภิเษกได้ผลดี วัดผลช่วงเที่ยงค่า PM 2.5 ลดลง

วันที่สองของปฏิบัติการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ด้วยการใช้เครื่องบินจากโรงเรียนการบินกรุงเทพ บินวนฉีดพ่นละอองน้ำ เริ่มขึ้นประมาณ 09.00 น. วันนี้มีแผนการบินทั้งหมด 11 เที่ยวบิน เส้นทางบินพื้นที่ บริเวณบางแค บางบอน ทวีวัฒนา และตลิ่งชัน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 32 ตารางกิโลเมตร

นายรักไทย บูรพ์ภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒน์ ได้ใช้อุปกรณ์ทางวิศวกรรมวัดค่า PM2.5 ในพื้นที่เขตบางแค พบค่า PM 2.5 อยู่ที่ประมาณ 33 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่เมื่อเครื่องบินเริ่มปล่อยละอองน้ำ วัดค่าได้ประมาณต่ำกว่า 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งถือว่าปลอดภัย ไม่ต้องใช้หน้ากากอนามัย

หลังปฏิบัติการทางอากาศ กรุงเทพมหานครก็ทำความสะอาดพื้นที่ภาคพื้นซ้ำอีกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองระเหยกลับขึ้นไปในอากาศ

ในช่วงเย็นของวันนี้ ทางการบินกรุงเทพจะมีการประสานกับทางกรุงเทพมหานคร ในการวางแผนและประเมินสถานะการณ์ รวมถึงกำหนดจุดเป้าหมายในการพ่นละอองน้ำเพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5 ในวันพรุ่งนี้ต่อไป

บินลดฝุ่นได้ผล ค่าฝุ่นลดต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน