กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งในพื้นที่เขตจตุจักร และตามแนวถนนวิภาวดีรังสิตทั้งสองฝั่ง พร้อมกัน 8 จุด ด้วยการฉีดพ่นละอองน้ำลดฝุ่น PM 2.5 และทำความสะอาดทางเท้า

ชมรม หน่วยงานย่านวิภาวดี ผู้ประกอบการ และภาคเอกชนร่วมมือกับสำนักงานเขตจตุจักร และกรุงเทพมหานคร ร่วมกันจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ PM2.5 พร้อมกัน 8 จุด ตลอดแนวถนนวิภาวดีรังสิตทั้งสองฝั่ง รวมทั้งในพื้นที่เขตจตุจักร บริเวณหน้าธนาคาร ไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ โดยมีการฉีดพ่นละอองน้ำบนอาคารสูง การใช้เครื่องฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศของสถานีดับเพลิงการฉีดล้างฝุ่นละอองที่สะสมจากต้นไม้ การล้างทำความสะอาดทางเท้า และผิวการจราจร รวมทั้งการทำความสะอาดจัดเก็บขยะและวัชพืช

แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า มาตรการฉีดพ่นละอองน้ำบนอาคารสูงและล้างทำความสะอาดทางเท้า เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศได้ แม้ว่าสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองในอากาศเกินมาตรฐาน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะเริ่มดีขึ้นแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง เพราะวันพรุ่งนี้โรงเรียนเปิดตามปกติ และยังเป็นวันที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะไหว้เจ้าขอพรในช่วงเทศกาลตรุษจีน

ซึ่งปกติแล้วจะต้องมีการจุดธูปและเผากระดาษ จึงคาดว่า ค่าฝุ่นละอองในอากาศอาจกลับมาสูงขึ้น และขอความร่วมมือว่า ขอให้จุดธูป และเผากระดาษเท่าที่จำเป็น เพื่อป้องกันฝุ่นละอองในอากาศไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นอีก

สำหรับกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ทางกรุงเทพมหานคร จะจัดอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองที่เกินมาตรฐานจะลดลง และกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

Big Cleaning 8 จุด ถนนวิภาวดีรังสิต