กรมขนส่งทางบก เพิ่มจุดตรวจบนถนนสายหลัก และ สายรอง 15 จังหวัด เพื่อยกระดับตรวจควันดำ รถบรรทุก - รถโดยสาร ก่อนเข้ากรุงเทพมหานคร

กรมการขนส่งทางบก คุมเข้มตรวจสภาพรถที่ใช้งานบนท้องถนน รวมถึงควันดำจากท่อไอเสียรถยนต์ที่เกินค่ามาตรฐาน เพื่อการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล ด้วยการส่งผู้ตรวจการ ลงพื้นที่สุ่มตรวจค่าควันดำรถบรรทุก และ รถโดยสารอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับความเข้มข้นในการแก้ปัญหา กรมการขนส่งทางบกจะตั้งจุดตรวจควันดำเพิ่มเติม ในจังหวัดรอยต่อบนถนนสายหลัก และ สายรอง ทุกเส้นทางที่มีรถบรรทุก และ รถโดยสารมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครใน 15 จังหวัด อาทิ พระนครศรีอยุธยา / อ่างทอง / นครปฐม / เพชรบุรี / ราชบุรี / สุพรรณบุรี / สระบุรี / สมุทรสาคร / สมุทรสงคราม / ปทุมธานี / นนทบุรี / นครนายก / ฉะเชิงเทรา / สมุทรปราการ และ จังหวัดชลบุรี

นอกจากนี้ ยังได้โดยมอบหมายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ตรวจวัดควันดำรถโดยสารสาธารณะและรถอื่นๆ บนถนนสายต่างๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ หากพบมีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐาน ให้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับขั้นสูงสุดทุกราย และห้ามนำรถที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐานมาใช้ทันที

ขนส่งเพิ่มจุดตรวจ 15 จว.ยกระดับตรวจควันดำก่อนเข้ากรุง