เช้านี้ทีมโดรนได้ปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 เพื่อลดปริมาณฝุ่นพีเอ็ม 2.5 โดยวันนี้จะทำทั้งหมด 5 จุด

ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกา ชมรมโดรนเพื่อการเกษตร จากจังหวัดนครราชสีมา และชัยภูมิ นำโดรน 4 ลำขึ้นบินฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศต่อเนื่องเป็นวันที่สอง

โดยวันนี้กำหนดพื้นที่พ่นละอองน้ำจำนวน 5 จุด ประกอบด้วย จุดหนึ่ง หน้าตึกธานีนพรัตน์ กทม.2 ดินแดง โดยมีรถบรรทุกน้ำดับเพลิงขนาด 1 หมื่นลิตร 3 คัน จุดสอง สวนสันติภาพ ดินแดง จุดสาม สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตสาทร จุดสี่ วงเวียนใหญ่ เขตธนบุรี และจุดห้า อนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1 สะพานพุทธ เขตพระนคร เบื้องต้นปฏิบัติการแต่ละจุดในวันนี้ค่อนข้างเร็วกว่าเมื่อวาน คาดว่าจะเสร็จสิ้นทุกจุดในเวลาประมาณ 16.00 น.

นอกจากการใช้โดรนบินพ่นละอองน้ำแล้ว บนดาดฟ้า ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ได้ใช้เครื่องระบายอากาศในอาคาร จำนวน 4 เครื่องและสายฉีดน้ำดับเพลิงทำการระบายอากาศ โดยการต่อน้ำเข้าระบบฉีดฝอยเพื่อพ่นละอองน้ำเข้าสู่อากาศ ส่วนอาคาร กทม. 2 ดินแดง จะเริ่มฉีดน้ำเวลา 13.00น.

กทม. ปฏิบัติการบินโดรนพ่นน้ำ 5 จุด วันที่ 2