กกต.เปิดลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าวันนี้วันแรก คาดมีประชาชนใช้สิทธิ์เกิน 2 ล้านคน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้เปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ หรืออยู่นอกราชอาณาจักร ทางเว็บไซต์ https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/ ตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรก จนถึง 19 กุมภาพันธ์

นายณัฎฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า ตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียน มีผู้สนใจเข้าลงทะเบียนขอใช้สิทธิจำนวนมาก จนบางช่วงเว็บล่ม แต่ก็ได้แก้ไขจนใช้การได้แล้ว

นอกจากนี้หากผู้ที่ประสงค์จะลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ไม่ใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ต ก็สามารถ แจ้งความจำนงด้วยตนเองได้ ต่อนายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น โดยนำบัตรประชาชนไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ว่าต้องการจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าที่จังหวัดใด หรือกรณีขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร สามารถไปแจ้งความประสงค์ต่อสถานเอกอัครราชทูตได้ คาดว่าจะมีประชาชนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า มากกว่า 2 ล้านคน

กกต.เปิดลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าวันนี้ คาดใช้สิทธิ์เกิน 2 ล้าน