วันนี้ (28 ม.ค.) จะวันแรกที่เปิดให้ประชาชนแจ้งขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในประเทศ และนอกประเทศ โดยเปิดให้แจ้งสิทธิ์จนถึง 19 ก.พ.นี้ พร้อมเผย หลายพรรคเริ่มแจ้งขอหาเสียงผ่านโซเชียล

พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการหาเสียงเลือกตั้งทั่วไปทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า ขณะนี้ได้รับรายงานว่า มีว่าที่ผู้สมัครแบบแบ่งเขตหลายคนรวมทั้งพรรคการเมือง เริ่มทยอยแจ้งวิธีการ รายละเอียด ช่องทาง ระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบแทบจะทุกจังหวัดแล้ว

ส่วนสถานที่ติดป้ายประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.นั้น ภายใน 1-2 วัน จะมีความชัดเจนเรื่องของสถานที่ว่า สามารถติดป้ายที่จุดใดได้บ้าง

พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ กล่าวว่า ในวันที่ 28 มกราคม จะเป็นวันแรกของการเปิดให้ผู้ประสงค์จะใช้สิทธิล่วงหน้า ทั้งในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง รวมถึงการใช้สิทธินอกราชอาณาจักร ได้ลงทะเบียน

โดย กกต.จะเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 28 มกราคม-19 กุมภาพันธ์ สามารถยื่นคำขอผ่านนายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น สถานเอกอัครราชทูต รวมทั้งผ่านช่องทางไปรษณีย์ หรือ อินเตอร์เน็ต

ยืนยันว่า ขณะนี้สำนักงาน กกต.มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งอย่างเต็มที่ ขณะนี้ทุกอย่างยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบความผิดปกติใด ๆ นักการเมืองก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ขณะที่นางสาว วิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งว่า กกต.กทม.มีความพร้อมในทุกๆ ด้านอย่างเต็มที่ในการเตรียมการจัดการเลือกตั้ง

โดยในวันนี้ (28 ม.ค.) กกต.กทม.จะจัดอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งของ กทม.เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ และรับทราบ บทบาท อำนาจ หน้าที่และอำนาจตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เชื่อว่า ในกรุงเทพฯ น่าจะมีผู้มาสมัครลงเลือกตั้งจำนวนมาก ซึ่งโอกาสเรื่องร้องเรียนก็มีสูงตามไปด้วย เตรียมความพร้อมประสานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยกันดูแลและตรวจสอบแล้ว ทั้ง กกต.กลาง และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กกต. จ่อเคาะโซนติดป้ายหาเสียง แจ้งใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าวันนี้วันแรก