นายกรัฐมนตรีร่วมงานสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ 61 ขอทหาร ตำรวจ รักษาศักดิ์ศรี สนับสนุนรัฐบาลขับเคลื่อนแนวทางประชาธิปไตย แต่ยังคงไม่ตอบอนาคตการเมืองเหมือนเดิม

วานนี้ (25 ม.ค.) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ 61 และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนเตรียมทหาร อ.บ้านนา จ.นครนายก พร้อมวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

หลังจากการวางพวงมาลา มีรุ่นพี่นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 5 ให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีและขอให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป

โดยนายกฯได้มอบรางวัลเกียรติยศจักรดาวให้แก่ศิษย์เก่าเตรียมทหารดีเด่นประจำปี2562 ทั้งหมด 17 คนอาทิ ปลัดกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการเหล่าทัพ รวมถึงพลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยซีล

พลเอก ประยุทธ์ กล่าวว่า ได้ให้โอวาท พร้อมกล่าวสดุดีและยกย่องผู้ได้รับรางวัล เพราะถือเป็นการเสียสละ ทำประโยชน์จนนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน จึงขอให้ดำรงไว้ซึ่ง เกียรติ ศักดิ์ศรี และต้องจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ต้องนำพาประเทศไปสู่ความสงบทั้งในราชการและนอกราชการ พร้อมขอให้ทุกคนต้องช่วยรัฐบาลเดินหน้าประเทศไปสู่ประชาธิปไตย

จากนั้น นายกฯ ปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อมวลชน ถึงการตัดสินใจอนาคตทางการเมือง ภายหลังจากที่มีการโปรดเกล้าฯพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ โดยยิ้มและกล่าวเพียงสั้นๆว่า “ไปดูข้อกฎหมาย”

และช่วงค่ำ เวลา 20.15 น.พลเอกประยุทธ์ กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตอนหนึ่งว่า ในสัปดาห์หน้ารัฐบาลจะจัดมหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติอนาคตไทย อนาคตเราระหว่างวันที่ 30 ม.ค. -1 ก.พ. นี้ ที่ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อให้คนทั้งชาติได้รับรู้ถึงแนวคิดและสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ จึงขอเชิญประชาชนได้มีส่วนร่วมในงานดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้าประเทศไทยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทย

ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล ปีที่ 4 ขึ้น เพื่อแสดงให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ และเข้าใจว่ารัฐบาลและ คสช. ได้แก้ปัญหาในอดีต

โดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์รัฐบาลไทย หรือ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ทั้งนี้ ตลอด 4 ปีที่พลเอก ประยุทธ์ เข้ามาบริหารประเทศ รัฐบาลได้ออกเล่มสรุปผลงานรัฐบาลทุกปี ปีที่หนึ่งหนา 412 หน้า ปีที่สอง 510 หน้า ปีที่สาม 461 หน้า และปีที่สี่ ล่าสุด หนา 421 หน้า รวมกันทั้งสี่ปี คือ 1,804 หน้า

นายกฯร่วมงานสถาปนา รร.เตรียมทหาร ครบรอบ 61 ปี