"ซูเปอร์โพล" เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น ส่วนใหญ่ยังมองว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เหมาะสมนั่งนายกฯต่อไป เพราะไม่มีเหมาะสมมากกว่านี้แล้ว

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม"เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม นักการเมือง"โดยสำรวจประชาชน 1,018 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 11-12 ม.ค. พบว่า ส่วนใหญ่ 71.4% รับรู้ภาพลักษณ์นักการเมืองในข่าวเสื่อมเสียมากกว่าข่าวดี และ 28.6% ระบุว่า มีข่าวภาพลักษณ์ดูดีมากกว่าข่าวเสื่อมเสีย

เมื่อถามถึงความเห็นต่อข่าวความสัมพันธ์รักนักการเมืองกับนักเคลื่อนไหวในคลิปที่เผยแพร่ในสื่อต่างๆ ส่งผลต่อพรรคการเมืองหรือ พบว่า ส่วนใหญ่ 58.7% ระบุว่า เสื่อมเสียต่อพรรคการเมือง ในขณะที่ 41.3% ระบุว่า ไม่เสื่อมเสีย

ส่วนข่าว กกต.ลงมติ กรณีรัฐมนตรีถือหุ้นสัมปทานรัฐ พบว่า ส่วนใหญ่ 64.4% ระบุเสื่อมเสียต่อพรรคการเมืองต้นสังกัด และ 35.6% ระบุไม่เสื่อมเสีย

และเมื่อถามถึงคุณธรรมจริยธรรมนักการเมืองที่จะเป็นรัฐบาลในอนาคต พบว่า ส่วนใหญ่76.7% ระบุยังไม่มีคุณธรรมจริยธรรมมากพอ ขณะที่ 23.3% ระบุว่า มีคุณธรรมมากพอแล้ว

ส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งนายกฯ มากกว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ส่วนใหญ่ 85.6% ระบุยังไม่มีใครเหมาะสมมากกว่า พลเอกประยุทธ์ โดยมีเพียง 14.4% ที่ระบุว่ามีคนที่เหมาะสมมากกว่า

ด้านนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงผลโพลที่สนับสนุน พลเอกประยุทธ์เป็นนายกฯ ว่า สุดท้ายอยู่ที่ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ ซึ่งพรรคพร้อมเป็นทางเลือกหลักให้กับประชาชนและว่าที่ผู้สมัครทั้ง 350 เขต ก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่อาสาเข้ามาทำงานมีความมุ่งมั่น ซึ่งขณะนี้รอเวลาที่จะสามารถหาเสียงอย่างเป็นทางการได้

โพลยังหนุน "พล.อ.ประยุทธ์" นั่งนายกฯ ชี้ไม่มีใครเหมาะสมมากกว่านี้แล้ว