องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง ไอเดียเก๋ ให้เด็กนำขยะรีไซเคิล มาแลกของรางวัลในวันเด็กแห่งชาติ หวังลดปริมาณขยะในชุมชน

บรรยากาศการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่ลานเอนกประสงค์ ของหมู่บ้านบัวทองธานี ที่มีผู้ปกครองพร้อมบุตรหลาน นำ ถุงขยะรีไซเคิล ทั้งกระดาษ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว มาร่วมงานอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากจัดงานวันเด็กของหมู่บ้านแห่งนี้ ได้รณรงค์ให้เด็กและผู้ปกครอง นำขยะที่สามารถนำกลับรีไซเคิลได้ทุกประเภท มาแลกของรางวัลต่างๆ ภายในได้งานตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีรางวัลใหญ่เป็นรถจักรยาน ทำให้มีขยะรีไซเคิลหลายร้อยกิโลกรัม ถูกนำมาแลกรางวัล ในงาน

ทั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง เห็นว่า ปริมาณขยะในหมู่บ้าน มีปริมาณมาก จึงต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ จากนั้นได้ประชาสัมพันธ์ ให้เด็กนำขยะรีไซเคิล มาแลกของรางวัล ภายในงานแทนการแจก

ขณะเดียวกัน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง ยังเห็นว่า กิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นการรณรงค์ปลูกฝังเด็ก เยาวชน ให้มีความรับผิดชอบต่อชุมชน และส่วนรวม ซึ่งต้องเริ่มจากเด็กในวันนี้ ที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต

การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้การตอบรับ จากเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีทุนการศึกษาให้เด็ก ๆ ในหมู่บ้านด้วย

อบต.บางบัวทอง ไอเดียเก๋ ให้เด็กนำขยะรีไซเคิลมาแลกของรางวัลแทนการแจก