ภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา ส่งมอบเครื่องนอน เพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ"ปาบึก" อย่างต่อเนื่อง

แม้ว่าพายุโซนร้อนปาบึก ที่ส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราช จะผ่านพ้นมากว่าสัปดาห์แล้ว แต่ยังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดนักธุรกิจภาคเอกชนในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ส่งมอบเครื่องนอนให้กับมณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ เพื่อรวบรวมลำเลียงไปยังกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งมอบต่อให้กับประชาชนที่ยังคงได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอสิชล อำเภอปากพนัง และพื้นที่แหลมตะลุมพุก ซึ่งประชาชนจำนวนมากยังคงเดือดร้อนอย่างหนัก เพื่อเร่งแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อน จนกว่าประชาชนจะช่วยเหลือตัวเองได้

หลายหน่วยงานยังช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ"ปาบึก"