โฆษกสุขกรมสุขภาพจิต ระบุว่า คดีของน้องโยโย่ ที่หายตัวออกจากบ้านไป สะท้อนถึงปัญหาสังคมไทยที่ขาดการรับฟัง ภายในครอบครัว

ด็อกเตอร์นายแพทย์ วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกรมสุขภาพจิต วิเคราะห์ตามหลักจิตวิทยาทางการแพทย์ ถึงเหตุการณ์ ที่น้องโยโย่ ที่ถูกพ่อของเพื่อนล่อลวงไปที่จังหวัดเชียงใหม่ 

ระบุว่า น้องโยโย่ อาจจะต้องเผชิญกับปัญหาบางอย่างอยู่ ณ ขณะนั้นโดยเฉพาะปัญหาครอบครัว ซึ่งปัจจุบันสังคมไทย มักจะมีปัญหาเรื่องเวลา พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลา มีการพูดคุยกันน้อยลง และขาดการรับฟังปัญหาจากลูก 

ซึ่งการที่น้องโยโย่ เขียนจดหมายระบาย แสดงถึงความอัดอั้นตันใจบางอย่างของน้องที่ต้องการการรับฟัง จึงทำให้เกิดโอกาสถูกล่อลวงได้ง่าย 

โฆษกกรมสุขภาพจิตยังแนะนำให้ผู้ปกครอง ที่มีลูกอยู่ในช่วงอายุวัยรุ่นคือ 11-14 ปี ควรเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของลูก และควรเปิดโอกาสให้เขาได้ตัดสินใจหรือเสนอในสิ่งที่เขาต้องการด้วย

จิตแพทย์สะท้อนคดี "น้องโยโย่"  สังคมขาดการรับฟังในครอบครัว