กรมสุขภาพจิต จัดงานวันเด็กให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่สถาบันราชานุกูล พร้อมเผยผลสำรวจระดับสติปัญญาของเด็กไทย พบว่ามีไอคิว ต่ำกว่ามาตราฐานโลก

กรมสุขภาพจิต จัดงานวันเด็กให้กับเด็กกลุ่มผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ที่สถาบันราชานุกูล ซึ่งมีกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่อง ทางสติปัญญาจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ได้จัดขึ้น เช่นการแข่งขันกีฬา เกมส์การละเล่นที่ดัดแปลงมาจากเด็กทั่วไป เพื่อให้กลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถเล่นได้

ภายในงานยังมีการแสดงของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเองของเด็กกลุ่มนี้ จนได้รับเสียงปรบมือและชื่นชมจากผู้ที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายแพทย์ เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิตเปิดเผยผลการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง พบว่ามีระดับสติปัญญาเฉลี่ยอยู่ที่ 94.73 ซึ่งต่ำลงเกือบสามจุด เมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจในปี 2559 ที่มีระดับสติปัญญาอยู่ที่ 98.2 และต่ำกว่าเกณฑ์กำหนดของมาตรฐานโลกที่กำหนดไว้ที่ 100

การที่เด็กมีสติปัญญาหรือไอคิว ลดน้อยลง อธิบดีกรมสุขภาพจิต ระบุว่า มีหลายปัจจัยด้วยกัน แต่การจัดสรรเรื่องเวลาให้กับเด็กไทยถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดจึงแนะนำให้ผู้ปกครอง ควรจัดสรรเวลาเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาได้มากขึ้น ซึ่งทางกรมสุขภาพจิตได้ส่งเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กอย่างต่อเนื่องในชุมชนโดยเฉพาะเด็กก่อนวัยเรียนอย่างเร่งด่วน เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยมีสติปัญญามากขึ้น

 กรมสุขภาพจิตชี้ เด็กไทยชั้น ป.1 สติปัญญา ต่ำกว่ามาตรฐานโลก