รัฐบาลเตรียมกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานการประชุมอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ 26 มกราคมนี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ เตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า ในวันที่ 26 มกราคมนี้ เวลา 17 นาฬิกา 30 นาที สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานที่ปรึกษา ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยมีประธานองคมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา เป็นที่ปรึกษา มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม และมีคณะกรรมการต่างๆรวม 7 คณะ ร่วมประชุมที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายวิษณุ ระบุว่า เรื่องการหารือในที่ประชุมจะต้องนำความกราบบังคมทูล ในวันที่ 26 มกราคมก่อน เพราะบางเรื่องต้องขอพระราชวินิจฉัย และบางเรื่องต้องนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท จึงยังไม่สามารถนำมาแถลงต่อสื่อมวลชนได้

แต่เบื้องต้น ขณะนี้หมายกำหนดการพระราชพิธี จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.การเตรียมการเบื้องต้น เรียกว่า พลีกรรม เป็นพิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จะเกิดในช่วงเดือนเมษายน ตลอดทั้งเดือนคาบเกี่ยวพฤษภาคม ในวันที่ 2-3 พฤษภาคม

2.พระราชพิธีเบื้องกลาง คือ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่มี 3 วัน คือ วันที่ 4-6 พฤษภาคม โดยวันสำคัญที่สุดคือ วันที่ 4 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันบรมราชาภิเษก โดยจะเรียกวันที่ 4 พฤษภาคม ในปี 2563 ว่า เป็นวันรำลึกงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หรือวันฉัตรมงคล โดยจะเรียกไปตลอดในรัชกาลนี้

และ 3.กิจกรรมต่อเนื่องเบื้องปลาย จะเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากวันที่ 6 พฤษภาคม คือในวันที่ 8-9 พฤษภาคม ซึ่งเป็นพระราชพิธีพืชมงคล และหลังจากนั้นจะเป็นกิจกรรมของรัฐบาลและประชาชน ที่จะจัดน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย แต่จะต้องรอให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องประชุมกันอีกครั้ง

นายวิษณุ ยืนยันว่า การจัดงานพระราชพิธีไม่กระทบกับเหตุการณ์บ้านเมืองมากนัก ขณะที่การเตรียมงานขณะนี้ลุล่วงไปกว่า ร้อยละ 50 แล้ว และหมายกำหนดการในเดือนเมษายนส่งไปให้ กกต.รับทราบแล้ว

"วิษณุ" แจงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4-6 พฤษภาคม