กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดเต็มกว่า 100 กิจกรรม ชวนเยาวชนร่วมรู้ ร่วมสนุก ร่วมทดลอง ในงานถนนสายวิทย์ฯ รับวันเด็กแห่งชาติ "สนุกวิทย์ พิชิตตารางธาตุ" 10 – 12 ม.ค.นี้

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ภายใต้แนวคิด “สนุกวิทย์ พิชิตตารางธาตุ” ชวนเยาวชนสัมผัสกับกิจกรรมและการทดลองทางวิทยาศาสตร์มากถึง 30 สถานี กว่า 100 กิจกรรม

หวังให้เด็กไทยได้เรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาความคิด โดยเปิด“ถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562” ตั้งแต่วันนี้ถึงวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 -17.00 น. ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่าเนื่องในวันเด็กแห่งชาติต้องการให้เด็กและเยาวชน ให้มีประสบการณ์ ความรู้ และมีความเพลิดเพลินกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้ได้ร่วมสนุก คิดค้น ทดลอง จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจแห่งการเรียนรู้ต่อไป

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมจัดวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562