ริมถนนลาดพร้าว อากาศขุ่นมัว วัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน เตือนประชาชนระวังปัญหาด้านสุขภาพ

บรรยากาศบริเวณริมถนนลาดพร้าว ซึ่งเป็น 1 ใน 14 พื้นที่ ที่ทางกรมควบคุมมลพิษได้วัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 มีค่าเกินมาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในระดับที่เริ่มจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

โดยจากการสำรวจ พบว่า มีการจราจรหนาแน่นเต็มพื้นที่ สภาพอากาศริมถนนมีลักษณะขุ่นมัว คล้ายกลับมีหมอกปกคลุม แต่ไม่ใช่หมอก คือ ฝุ่นละอองในอากาศที่ไม่สามารถลอยสูงขึ้นไปได้ เนื่องจากสภาพอากาศปิด ส่วนสาเหตุที่ทำให้ริมถนนลาดพร้าวมีค่าเกินมาตรฐาน ส่วนหนึ่งมาจากควันรถ ที่ประชาชนใช้ในการสัญจร เนื่องจากถนนสายนี้มีการจราจรหนาแน่นตลอดทั้งวัน ประกอบกับมีแนวการก่อสร้างรถไฟฟ้า จึงทำให้ริมถนนลาดพร้าวแห่งนี่ วัดค่าฝุ่นละอองได้ถึง 72 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ ทางกรมควบคุมมลพิษคาดการณ์ว่า คุณภาพอากาศวันนี้ยังคงอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศปิด อากาศไม่ลอย อุณหภูมิเพิ่มขึ้นตามความสูงในระดับล่าง

เตือน! ถนนลาดพร้าว ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน