'ศรีสุวรรณ' ขู่ กกต. เสี่ยงติดคุก หากเลื่อนเลือกตั้ง เพื่อต่ออายุรัฐบาล คสช.

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ออกแถลงการณ์สมาคมฯ เรื่อง “เตือน กกต.ไว้ล่วงหน้าเตรียมตัวถูกฟ้องหากจัดเลือกตั้งไม่แล้วเสร็จ 150 วันตามรัฐธรรมนูญ” ระบุว่า

ตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 268 กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต้องดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จ ภายใน 150 วัน ซึ่งจะครบกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 9 พ.ค. 2562 นี้ ซึ่งคำว่า “ให้แล้วเสร็จ” ตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวหมายความรวมถึง วันเลือกตั้ง และวันประกาศผลการเลือกตั้งอย่างน้อย 95 % ต้องแล้วเสร็จ

และถึงแม้ พ.ร.ป.ว่า ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 จะมีบทเฉพาะกาลใน มาตรา 171 “ให้ กกต.ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ พ.ร.ป.เลือกตั้ง สส. และ พ.ร.ป.การได้มา ซึ่ง สว. มีผลใช้บังคับ และกำหนดให้ กกต.กำหนดวันเลือกตั้งซึ่งต้องไม่ช้ากว่า 150 วันนับแต่วันที่ พ.ร.ป.เลือกตั้ง สส. มีผลใช้บังคับ แต่การตีความเพื่อยืดระยะเวลาการเลือกตั้งออกไปของ กกต. ย่อมเสี่ยงต่อการขัดรัฐธรรมนูญ

หากการดำเนินการเลือกตั้ง สส.ในครั้งนี้ไม่แล้วเสร็จภายใน 150 วันได้ ทางสมาคมฯจะรวบรวมประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้สมัคร สส. ที่เสียหายจากการใช้อำนาจดังกล่าว ในการดำเนินการเอาผิดต่อ กกต. ต่อไป

'ศรีสุวรรณ' ขู่ กกต. เสี่ยงคุก หากเลื่อนเลือกตั้ง