"ศรีสุวรรณ" เตรียมร้อง ป.ป.ช. ตรวจสอบเตาเผาขยะ ของทางกรุงเทพมหานคร ราคา 1.3 หมื่นล้าน พบมีพิรุธ

นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนได้ยื่นคำร้องต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เนื่องจากพบข้อพิรุธในการจัดทำร่างขอบเขตงาน (ทีโออาร์) โครงการประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ประกวดด้วยราคาอิเล็คทรอนิกส์ วงเงินงบประมาณโครงการละ 6,570 ล้านบาท รวม 2 โครงการ มูลค่าถึง 13,140 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้เงินแผ่นดินที่สูงผิดปกติไปแล้วนั้น

ทั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่า การจัดทำทีโออาร์ดังกล่าว มีข้อพิรุธหลายประการที่ส่อไปในทางเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนบางราย ซึ่งอาจขัดต่อความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

เพื่อให้การตรวจสอบการใช้อำนาจของ กทม.ที่ส่อไปในทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน จึงจะนำความไปร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. เพิ่มอีกหน่วยงานหนึ่ง เพื่อเอาผิดคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการจัดทำร่างทีโออาร์ และผู้บริหารของ กทม. ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ศรีสุวรรณ จ่อร้อง ป.ป.ช.สอบ "เตาเผาขยะ" กทม. 1.3 หมื่นล้านมีพิรุธ