กรุงเทพมหานคร จัดพิธีปล่อยแถวขบวนรถ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 ณ ลานคนเมือง กทม.

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวขบวนรถ เพื่อเตรียมความพร้อมและรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 โดยปล่อยขบวนรถจำนวน 46 คัน

พร้อมเปิดเผยว่า เทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ กทม.ได้มีการเตรียมความพร้อม ในการดูแลและป้องกันเหตุอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นการป้องกัน และลดการสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สิน และเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชน เนื่องจากเทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประชาชนบางส่วนเดินทางกลับไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัด

ทั้งยังมีการจัดงานเลี้ยงฉลอง หากทิ้งบ้านเรือนไว้โดยไม่มีผู้ดูแล อาจจะเกิดอัคคีภัยขึ้นได้ โดยหม้อเสียบหม้อหุงข้าว กะทะไฟฟ้า ปลั๊กทีวี พัดลม ชักออกให้หมด จะได้ไม่เกิดเหตุ

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัย เพื่อขอความช่วยเหลือได้ ที่เบอร์โทรศัพท์สายด่วน 199 หรือ 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง

กทม. เตรียมพร้อมป้องกันสาธารณภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่