สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงธากา ประกาศเตือนคนไทยที่พำนักและมีแผนจะเดินทางไปยังประเทศบังกลาเทศ ระวังเหตุรุนแรงช่วงเลือกตั้งในบังกลาเทศ วันที่ 30 ธ.ค. นี้

วันที่ 25 ธ.ค. 2561 มีรายงานว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ ออกประกาศเตือนถึงสถานการณ์การเมืองของบังกลาเทศ ที่กำลังจะจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 11 ในวันที่ 30 ธ.ค. 2561 นี้ ซึ่งอาจมีเหตุการณ์รุนแรง และเหตุปะทะกันระหว่างผู้สนับสนุนรัฐบาล และฝ่ายค้าน ที่อาจกระทบต่อสวัสดิภาพ และความปลอดภัย

โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา เตือนคนไทยที่พำนักอยู่ในบังกลาเทศ และผู้ที่ประสงค์จะเดินทางมายังบังกลาเทศ ให้ติดตามข่าวสาวอย่างใกล้ชิด จัดเตรียมเสบียงอาหาร เครื่องดื่มให้เหมาะในระหว่างที่สถานการณ์ยังไม่มีความแน่นอน และเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง ทั้งนี้ขอให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้า และหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการชุมนุมของคนจำนวนมาก อาทิ สถานที่ทำการรัฐบาล, สถานที่ราชการสำคัญ, สถานที่ทำการพรรคการเมืองต่างๆ, คูหาเลือกตั้ง, สถานศึกษา รวมถึงย่านธุรกิจสำคัญๆ ในกรุงธากา และเมืองสำคัญอื่นๆ เช่น เมืองจิตตะกอง

ทั้งนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่า รัฐบาลบังกลาเทศได้ออกกิจจานุเบกษา ประกาศห้ามการขับขี่รถจักรยานยนต์ ตั้งแต่เวลา 24.00 น. ของวันที่ 28 ธ.ค. 2561 - เวลา 24.00 น. ของวันที่ 1 ม.ค. 2562 และห้ามการขับขี่ รถยนต์, รถบัส, ไมโครบัส, รถจิ๊บและรถปิคอัพ, รถบรรทุก, รถแท็กซี่, รถจักรยาน, รถลาก(ริกชอว์) และรถ CNH ตั้งแต่เวลา 24.00 น. ของวันที่ 29 ธ.ค. 2561 - เวลา 24.00 น. ของวันที่ 30 ธ.ค. 2561 ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน

ส่วนกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่เบอร์ +880 017 09640808 หรือทางอีเมล์ thaidac@mfa.go.th และกลุ่มไลน์ Thai in Bangladesh