สวนดุสิตโพล ชี้ ประชาชนส่วนใหญ่ อยากให้บัตรเลือกตั้งมีรายละเอียดที่ชัดเจน

สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจประชาชน เรื่อง บัตรเลือกตั้งแบบไหน ที่ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องการ พบว่า ประชาชนร้อยละ 48.13 อยากให้บัตรเลือกตั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 มีชื่อผู้สมัคร โลโก้ ชื่อพรรคครบถ้วน ชัดเจน

ร้อยละ 40.55 ระบุว่า บัตรเลือกตั้งที่เป็นแบบมีแต่เบอร์เท่านั้น จะทำให้สับสน จำชื่อและหมายเลขพรรคไม่ได้

ร้อยละ 38.79 ระบุว่า ปัญหาที่พบจากบัตรเลือกตั้งที่ผ่านมา คือ มีตัวหนังสือแน่น รายละเอียดเยอะ ลายตา

ร้อยละ 32.55 ระบุว่า ไม่ทราบขั้นตอนวิธีการใช้สิทธิเลือกตั้ง ต้องค้นหารายชื่อ คิวยาว ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา

โพล ชี้ ประชาชนอยากให้บัตรเลือกตั้ง มีรายละเอียดชัดเจน