ศาลปกครองกลางยกฟ้องคดี"ป้าทุบรถ" ขอเพิกถอนอบัญญัติกทม.ห้ามสร้างอาคารสูงรอบสวนหลวงร.9 หลังได้รับผลกระทบจากตลาดรอบบ้าน ชี้เป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

วานนี้ (4 ธ.ค.) ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษายกฟ้อง ในคดีที่ นางสาว รัตนฉัตร แสงหยกตระการ กับพวกรวม 4 ราย ผู้พักอาศัยในหมู่บ้านเสรีวิลล่า ได้ยื่นฟ้องขอให้เพิกถอนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร กรณีกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้ หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดและบางประเภท บริเวณโดยรอบสวนหลวง ร.9 จากกรณีได้รับความเดือดร้อนจากตลาดรอบพื้นที่บ้านก่อความเดือดรำคาญ 

โดยศาลฯเห็นว่า เป็นการใช้ดุลพินิจในการออกกฎที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพของสังคม เศรษฐกิจ ความเจริญของเมือง และการขยาตัวของประชากร อันถือได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฏหมายแล้ว จึงพิพากษายกฟ้อง 

ด้าน นางสาว รัตนฉัตร กล่าวว่า แม้ศาลจะยกฟ้องแต่ในเนื้อหาของคำพิพากษา ระบุให้ดัดแปลงการใช้พื้นที่ต้องยึดประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 286 และพ.ร.บ.จัดสรรการจัดสรรที่ดิน 2543 รวมถึงรายละเอียด แผนผังโครงการ สัญญาแนบท้ายการจัดสรรที่ดิน โฉนดของผู้ถือครองที่ดินเป็นหลัก ซึ่งก็ถือว่าเป็นการคุ้มครองประชาชนผู้อยู่อาศัยได้ส่วนหนึ่ง 

แต่ก็ไม่สามารถวางใจได้ เพราะที่ผ่านมา ปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเสรีวิลล่า เกิดจากคนที่ไม่รักษากฎหมาย อาศัยใช้ช่องโหว่ของกฎหมาย 

ดังนั้นคิดว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนผู้อยู่อาศัยโดยรอบสวนหลวงร. 9 จะต้องคอยตรวจสอบการปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร หากว่ามีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและกระทบสิทธิของตนเองก็ต้องออกมาต่อสู้ อย่าละเลย ต้องออกมาเรียกร้องปกป้องสิทธิของตนเอง เพราะไม่เช่นนั้นทุกคนจะเดือดร้อนถาวรตลอดไป

ศาลยกฟ้องคดี "ป้าทุบรถ" ขอเพิกถอนข้อบัญญัติ กทม.ห้ามสร้างอาคารสูงรอบสวนหลวง ร.9