ครม. มอบของขวัญปีใหม่ ไฟเขียวช้อปช่วยชาติ 15 ธ.ค.61-16 ม.ค.62 นำไปลดภาษีได้ 15,000 บาท

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ มีมติเห็นชอบที่น่าสนใจสำหรับประชาชนที่ต้องการนำค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษี เพราะมีมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ “ช้อปช่วยชาติ” ออกมาให้เป็นของขวัญรับปีใหม่

โดยสามารถซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2562 นำไปหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าซื้อสินค้าที่จะนำมาหักลดหย่อน มี 3 ประเภท ดังนี้ 1. ยางล้อรถยนต์ ยางล้อรถจักรยานยนต์และยางล้อรถจักรยาน

2. สินค้าจากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน

และ 3. หนังสือ แต่ไม่รวมนิตยสารและหนังสือพิมพ์  ทั้งนี้ผู้มีเงินได้จะต้องมีหลักการซื้อสินค้าเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

คาดว่าจะช่วยกระตุ้นให้มีการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลปีใหม่เพิ่มขึ้น

ครม.ไฟเขียว "ช้อปช่วยชาติ" เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน