ชาวไร่อ้อย จ.นครราชสีมา ฝากความหวังรัฐบาลชุดใหม่ ช่วยแก้ปัญหาราคาอ้อยตกต่ำ หลังมีการประกาศราคาขั้นต้นที่ 668-714 บาทต่อตัน

หลังมีการเปิดรับซื้ออ้อยประจำฤดูการผลิตปี 2561/2562 โดยมีการประกาศราคาขั้นต้นที่ 668-714 บาท ต่อตัน ซึ่งเกษตรกรจำนวนมากมองว่า เป็นราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็น จนส่งผลให้กำไรจากการขายอ้อยลดลง

นายหลิม สมดี เกษตรกรชาวไร่อ้อย บ้านนิคมพัฒนา ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ราคาอ้อยปีนี้ ลดลงจากปีที่ผ่านมา ค่อนข้างมาก แม้จะรวม ค่าความหวาน และ เงินช่วยเหลืออื่นๆ แล้ว ก็ยังไม่คุ้มต้นทุนการเพาะปลูก และ ต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่ารถตัดอ้อย เนื่องจากชาวไร่อ้อยประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานตัดอ้อย เพราะคนรุ่นใหม่ หันไปทำงานโรงงาน ซึ่งได้ค่าจ้างสูง และ มั่นคงกว่างานรับจ้างรายวัน

นายหลิม ยังฝากถึงพรรคการเมือง และ ผู้ที่เสนอตัวเข้ามาเป็นรัฐบาลชุดใหม่ ว่า ควรมีนโยบายแก้ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร ที่เป็นรูปธรรม และ ยั่งยืน เช่น ราคาอ้อย ที่ทำให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้ น่าจะมีราคาประมาณ 1,000-1,200 บาท ต่อตัน รวมถึงควรหามาตรการในการลดต้นทุนต่างๆ เช่น ค่าปุ๋ย และ ค่ายาปราบศัตรูพืช ที่สำคัญคือการแก้ปัญหาแหล่งน้ำในการทำการเกษตร เนื่องจากที่ผ่านมา เกษตรกรประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ทำให้ได้ผลผลิตน้อยลง