ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่าง ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ ฉบับใหม่ ที่อนุญาตให้เจ้าของที่ดินใช้ประโยชน์ไม้ทุกชนิดรวมทั้งไม้หวงห้ามในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ได้

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ ฉบับใหม่ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีการแก้ไขสาระสำคัญ 5 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย การแก้ไขบทนิยามคำว่า “ทำไม้” ที่หมายถึง การตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด ชักลากไม้ในป่า หรือนำไม้ออกจากป่าด้วยประการใด ๆ เพื่อให้กระชับและชัดเจนยิ่งขึ้น 

และพรบ.ฉบับนี้ยังกำหนดให้ไม้ทุกชนิดรวมทั้งไม้หวงห้าม ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน เจ้าของที่ดินสามารถทำประโยชน์จากไม้นั้นได้โดยไม่มีความผิด ส่วนไม้ในป่าชนิดใดที่ถูกกำหนดให้เป็นไม้หวงห้าม ก็ยังคงเป็นไม้หวงห้ามเช่นเคย 

ซึ่งข้อยกเว้นใมนกฎหมายฉบับใหม่นี้ จะทำให้ชาวบ้านสามารถตัดไม้หวงห้าม เช่น ไม้พะยูงที่ขึ้นในพื้นที่ของตัวเอง หลังจากเกิดกรณีจำคุกเจ้าของบ้านที่ตัดไม้พะยูงโค่นล้มในบ้านตัวเองมาแล้ว 

รวมทั้งเมื่อเกิดกรณีไม้พะยูงล้มทับบ้านชาวบ้าน แต่ไม่สามารถตัดได้ เนื่องจากจะเป็นการผิดกฎหมาย