สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. จัดเสวนาให้ความรู้บทบาทและหน้าที่ของ ป.ป.ช. ตามกฎหมายการปราบปรามทุจริต ฉบับใหม่ พ.ศ.2561 พร้อมยืนยันเร่งสางคดีตกค้างกว่า 17,000 คดี

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ. ศ .2561เป็นกฎหมายใหม่ของการปราบปรามการทุจริต ที่ ป.ป.ช.ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งบนเวทีเสวนาที่ถกกันเป็นพิเศษจะเป็นประเด็นเรื่องการเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกกล่าวหาต่อสื่อมวลชน หรือ ควรติดตามผลการตรวจสอบ

โดยนายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา และนายมนตรี จุ้ยม่วงศรี บรรณาธิการศูนย์ข่าวสืบสวน สำนักข่าวอิศรา ได้ยกตัวอย่าง กรณีการตรวจสอบทรัพย์สิน หรือ ความร่ำรวยผิดปกติของนักการเมือง ซึ่งประชาชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ

ด้านนายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรม ป.ป.ช. อธิบายว่า กฎหมายฉบับใหม่เขียนไว้ชัดเจนและค่อนข้างทำได้ยาก เนื่องจากกฎหมายให้ความคุ้มครองผู้ถูกตรวจสอบด้วย อีกทั้งการเปิดเผยข้อมูลอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการไต่สวน

นายภูเทพ ทวีโชติธนากุล ผอ.สำนักกฎหมาย ป.ป.ช. ชี้แจงสาเหตุ ที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลในกระบวนการไต่สวนได้ เพราะหากยังไต่สวนไม่แล้วเสร็จ คณะกรรมการยังไม่ชี้มูลความผิด ถือว่าผู้ถูกกล่าวหานั้นยังบริสุทธิ์ กฎหมายจึงให้ความคุ้มครอง

สำหรับในปี 2562 ทาง ป.ป.ช. จะเร่งกระบวนการตรวจสอบ คดีค้างเก่าให้แล้วเสร็จ 6,000 จากคดีตกค้างทีทอยู่ในระบบกว่า 17,000 คดีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา