กระทรวงการคลัง เผยเตรียมขึ้นภาษีบุหรี่เพิ่มอีก 2 บาทต่อซอง เพื่อนำเงินจากการเก็บภาษีดังกล่าวกว่า 4,000 ล้านบาท ไปใช้ในงบบัตรทอง โดยนายกฯ ยอมรับอยู่ระหว่างพิจารณา แต่ยังไม่ได้เข้าที่ประชุมครม.

เตรียมเก็บภาษีบุหรี่เพิ่มอีกซองละ 2 บาท หวังนำเงินเข้ากองทุนบัตรทอง

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข จะเสนอร่างพ.ร.บ.จัดเก็บเงินสมทบเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยงานบริการภาครัฐในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเข้าที่ประชุมครม. โดยให้มีการเก็บเงินภาษีจากการขายบุหรี่เพิ่มอีก 2 บาทต่อซอง เพื่อนำรายได้มาสนับสนุนการดูแลสุขภาพประชาชน หรือ กองทุนบัตรทอง แต่หากมีการเก็บเงินเพิ่มอีก 2 บาทจริง ยอมรับว่าจะกระทบกับอุตสาหกรรมบุหรี่ทั้งระบบ ไม่ได้กระทบกับการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) แห่งเดียวเท่านั้น แต่จะกระทบกับผู้ประกอบการบุหรี่นำเข้าด้วย แต่เชื่อว่า กระทรวงสาธารณสุขมีความจำเป็น เพราะเงินจากกองทุนบัตรทอง มีเงินไม่พอใช้ จึงจำเป็นต้องหาแหล่งเงินที่มีความมั่นคง

นายกฯยอมรับอยู่ระหว่างพิจารณา ยังไม่เข้าที่ประชุมครม.

ด้าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมครม.ถึงกระแสข่าวที่กระทรวงการคลังจะเสนอครม.อนุมัติขึ้นภาษีบุหรี่ซองละ 2 บาทเพื่อนำรายได้มาสนับสนุนกองทุนบัตรทองว่า เรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเท่านั้น ขณะนี้ยังไม่ได้ทำอะไรสักอย่าง

เครือง่ายงดเหล้า ค้านเพิ่มภาษีบุหรี่อย่างเดียว-เสนอเพิ่มภาษีเหล้าด้วย 

ขณะที่เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ตั้งข้อสงสัยว่า เหตุใดรัฐจึงเลือกปฏิบัติ เก็บภาษีเพิ่มเฉพาะบุหรี่อย่างเดียว แต่ไม่รวมสินค้าบาป เช่น สุรา เบียร์ และยาเส้น ทั้งที่แอลกอฮอล์สร้างปัญหาให้สังคมในหลากหลายมิติมากกว่าบุหรี่ และยังก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และอาชญากรรมด้วย หากรัฐบาลอยากเพิ่มงบประมาณเพื่อการรักษาโรคของประชาชน ไม่ควรละเว้นการเก็บภาษีเพิ่มจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย